Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi, Misi dan Fungsi

 


VISI

 
Meningkatkan keberkesanan Majlis-Majlis Mesyuarat dengan Efisien dan Inovatif.

 
MISI

 
Memberikan perkhidmatan yang baik dalam pengendalian Majlis Mesyuarat Di-Raja, Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Majlis Mesyuarat Negara. 

 
FUNGSI

 
Mengendalikan Majlis-Majlis Mesyuarat seperti yang dikehendaki oleh Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Pindaan) 2004, iaitu:

 
i.      Majlis Mesyuarat Di-Raja (Fasal 5)
ii.      Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet (Fasal 10)
iii.      Majlis Mesyuarat Negara (Fasal 23)