Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHubungi Kami

  
  
  
  
  
  
Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat NegaraYang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman  bin Dato Setia Haji Mohamed TaibPejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
1
Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet & Jurutulis Majlis Mesyuarat NegaraYang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar+673 2380501/3+673 2385511Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
1
Timbalan Jurutulis Majlis-Majlis MesyuaratYang Mulia Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail+673 2380501/3+673 2385500Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
2
Pegawai Tugas-Tugas KhasAwang Haji Adanan bin Haji Manggong+673 2380501/3 ext 5105+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
2
Jurubahasa Serentak (Ketua Bahagian Penterjemahan dan Jurubahasa)Pengiran Haji Tajuddin bin Pengiran Mohd. Daud+673 2380501/3 ext 2216+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
5
Bentara Dewan (Ketua Bahagian Keselamatan dan Pemeliharaan Kebersihan)Awang Julkafili bin Rais+673 2380501/3 ext 2217+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
7
Unit Persidangan Antarabangsa+673 2384286+673 2384287Unit Persidangan Antarabangsa
1
Timbalan Jurutulis Majlis-Majlis MesyuaratYang Mulia Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail+673 2380501/3+673 2385500Unit Persidangan Antarabangsa
2
Kerani di Unit Persidangan AntarabangsaDayang Susilawati binti Saie+673 2380501/3 ext 1332+673 2385500Unit Persidangan Antarabangsa
5
Setiausaha SulitDayang Hajah Ainon binti Haji Abdullah+673 2380501/3 ext 5107 +673 2385544 Pejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
2
Penolong Pentadbir (Penolong Ketua Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)Awang Haji Rosman bin Abd Jalil +673 2380501/3 ext 5110 +673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
6
Jurutera Bangunan (Ketua Bahagian Pemeliharaan Bangunan dan Teknikal)Awang Arifin bin Haji Zania+673 2380501/3 ext 5108+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
3
Pegawai Perhubungan AwamDayang Siti Ajeerah binti Najib @Juvina Aimi binti Najip+673 2380501/3 ext 5118+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
4
Pegawai Pentadbir Tingkat Khas (Ketua Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)Awang Haji Muhammad Ibrahim bin Haji Juma'at+673 2380501/3 ext 5112+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
1
Penolong JurutulisDayangku Hajah Zaidah binti Pengiran Haji Petra+673 2380501/3 ext 1303+673 2385500Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
3