Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHubungi Kami

  
  
  
  
  
  
Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat NegaraYang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman  bin Dato Setia Haji Mohamed TaibPejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
1
Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet & Jurutulis Majlis-Majlis MesyuaratYang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar+673 2380501+673 2385511Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
1
Timbalan Jurutulis Majlis-Majlis MesyuaratYang Mulia Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail+673 2380501 ext 204+673 2385500Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
2
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tkt IIAwang Mohammad Faiq bin Haji Mohd Yassin+673 2380501 ext 242+673 2385544Pejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
3
Jurubahasa Serentak (Ketua Bahagian Penterjemahan dan Jurubahasa)Hajah Haslinda binti Haji Hidup+673 2380501 ext 221+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
7
Bentara Dewan (Ketua Bahagian Keselamatan dan Pemeliharaan Kebersihan)Awang Julkafili bin Rais+673 2380501 ext 257+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
6
+673 2380501+673 2385500Unit Persidangan Antarabangsa
1
Timbalan Jurutulis Majlis-Majlis MesyuaratYang Mulia Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail+673 2380501 ext 204+673 2385500Unit Persidangan Antarabangsa
2
Kerani di Unit Persidangan AntarabangsaDayang Susilawati binti Saie+673 2380501 ext 216+673 2385500Unit Persidangan Antarabangsa
5
Setiausaha SulitDayang Hajah Ainon binti Haji Abdullah+673 2380501 ext 207+673 2385544 Pejabat Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara
2
Penolong Pentadbir (Penolong Ketua Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)Awang Haji Rosman bin Abd Jalil +673 2380501 ext 211+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
5
Jurutera Bangunan (Ketua Bahagian Pemeliharaan Bangunan dan Teknikal)Awang Arifin bin Haji Zania+673 2380501 ext 210+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
2
Pegawai Perhubungan AwamDayang Siti Ajeerah binti Najib @Juvina Aimi binti Najip+673 2380501 ext 208+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
3
Pegawai Pentadbir Tingkat Khas (Ketua Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)Awang Mohammad Ede Fadle bin Shamsu+673 2380501 ext 212+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
1
Penolong JurutulisDayangku Hajah Zaidah binti Pengiran Haji Petra+673 2380501 ext 213+673 2385500Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
3
Ketua Pemberita MajlisDayang Sarinah binti Haji Mohd Hashim+673 2380501 ext 228+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
8
Pegawai PenyelidikAwang Haji Mohammad Amalul Muttaqin bin Haji Ismail+673 2380501 ext 243+673 2385500Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat
4
Setiausaha Sulit Siti Norgayah binti Haji Lisa+673 2380501 ext 206+673 2365511Pejabat Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat
4